Excimer Laser(Kırılma Kusurları), arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan lazer cihazıdır.
Üretilen ışık, kornea dokusunun molekülleri arasında karbon bağlarını çözerek, istenilen miktarda kornea dokusunu ortadan kaldırır ve korneaya yeni şekil verir. Böylece göze gelen ışınların retinada odaklanmasını sağlayarak, kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop ve astigmat) düzeltir.

Amerikan Sağlık Dairesi’nin (FDA) onayı bulunan Excimer Laser, 1990 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak gözde kırma kusurları tedavisinde kullanılmaktadır.

Excimer Laser kimlere uygulanır?

  • Miyopi: 12 dioptriye kadar,
  • Hipermetropi: +5 dioptriye kadar,
  • Astigmatizma: +5 dioptriye kadar.

Miyopi

Göze gelen ışınlar retinanın önünde odaklanır ve uzaktaki cisimler yakındakilere göre daha bulanık görünür. Buna “miyopi” denir. Miyopinin sebebi, ya gözün ön arka uzunluğunun ya da kornea kırıcılığının gerekenden fazla olmasıdır. Excimer Laser ile korneaya yeni bir şekil vererek göze gelen ışınların retinada odaklanması sağlanmaktadır.

Hipermetropi

Gözün ön arka uzunluğunun normalden kısa olması, kornea kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada olması nedeniyle, göze gelen ışınlar retinanın arkasında odaklanır. Böylece yakındaki cisimleri net göremeyiz. Bu durumun da aynı şekilde lazer ile tedavisi mümkündür.

Astigmatizma

Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır. Göze gelen ışınlar retinanın uzağında farklı noktalarda odaklanır ve hem yakındaki hem de uzaktaki cisimler net görülmez. Astigmatizmada da korneaya Excimer Laser ile yeni şekil verilerek görüntünün retinada odaklanması sağlanmaktadır.