Çocuklarda genel sağlık kontrolünün dışında ayrıca göz sağlığı içinde belli dönemlerde tetkik ve taramaların yapılması gerekmektedir. Çocukta ya da bebekte göz rahatsızlığından şüpheleniliyorsa herhangi bir süre beklemeden göz doktoruna başvurulmalıdır.

Çocuk ya da bebeklerde aşağıda belirtilen durumlardan biri ya da birkaç tanesi söz konusu ise mutlaka göz doktoruna gidilmelidir;

  • Bir gözü kısma ya da kapatma,
  • Göz bebeğinde renk değişimi,
  • Başı yana eğerek bakma,
  • Gözleri sık sık ovma ya da kaşıma,
  • Bir veya iki gözün içe ya da dışa kayması,
  • Prematüre (erken doğum),
  • Ailede kalıtsal olarak göz tembelliği teşhis edilmesi,
  • Ailede kalıtsal göz bozuklukları

Çocuklarda sıklıkla görülen rahatsızlıklar; görme kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat), şaşılık, göz tembelliği, doğuştan katarakt, doğuştan göz tansiyonu (glokom), doğuştan göz yaşı tıkanıklığı, doğuştan anomaliler, göz tümörleri şeklinde gözlemlenmektedir.

BEBEKTE GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞI

Yeni doğan bebeğin bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma görülürse, göz yaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceği düşünülerek bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Teşhis doğrulanırsa doktor önce göz yaşı kesesine masaj yapılmasını ve bazı göz damlalarının kullanılmasını tavsiye edecek, sulanma ve çapaklanma düzelmediğinde ise narkoz altında göz yaşı kanalının açılmasını önerecektir. Doğuştan göz yaşı kanalı tıkanıklığı, bebek 18 aylık olmadan önce tedavi edilmelidir. Çünkü 18 aylıktan önce basit bir girişimle düzeltilebilen bu problem için ileri yaşlarda ameliyat gerekli olmaktadır.

DOĞUŞTAN KATARAKT

Yeni doğan bebeğin gözbebeğinde beyazlık görüldüğünde, hemen doktora başvurulmalıdır. Bu durum, çoğunlukla doğuştan kataraktın belirtisidir; tek gözde veya her iki gözde olabilir ve ameliyatı gerektiren bir durumdur. Yine gözbebeğinde beyazlık veya parlama ile ortaya çıkan ve bebeklerde görülen bir göziçi tümörü de mevcuttur. Bu durum da acil olarak doktora başvurmayı gerektiren önemli bir hastalıktır.

DOĞUŞTAN GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

Yeni doğanlarda görülen önemli bir hastalık da, doğuştan glokomdur (göz tansiyonu yüksekliği). Bu hastalık başlangıçta bir belirti vermediği halde ilerledikçe bebeğin gözünün irileştiği, büyüdüğü dikkat çeker, ayrıca ışığa bakamama sulanma gibi belirtiler de tabloya eklenir. Tedavi edilmediği takdirde hastalığın ilerleyen dönemlerinde, gözün saydam tabakasının zamanla bulanıklaştığı ve giderek beyazlaştığı görülür. Bu durumda bebek, giderek görmesini kaybedecektir. Hastalık başlangıç döneminde teşhis edildiğinde, yapılacak ameliyatla göz tansiyonu düşecek ve görme kaybı önlenecektir. Fakat doğuştan glokomlu bebeklerde, ameliyattan bir süre sonra göz tansiyonu tekrar yükselebilir ve tekrar ameliyat gerekebilir. Bebeklerde görülen glokom, erişkinlerde görülen glokoma göre daha inatçı bir glokom türü olup bazen birkaç ameliyat bile gerekebilir.